Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_2

Τι θα εμφανιστεί;

if "KALHMERA" == "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" :

        print "True"

else:

        print "False-0"

False-0

True