Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_9_α

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε Python

s = 0

for i in range(0, 10, 2):

        s = s + 1

        print i, s

Τι θα εμφανίσει; Συμπληρώστε τις δυάδες αριθμών, χωρίζοντας όλους τους αριθμούς με κόμμα χωρίς κενά

 

0,1,2,2,4,3,6,4,8,5