Σ.Μ.7 fun twice

Τι θα εμφανίσει;

def print_twice(x):

        print x

        print x

print_twice(25)

χμμ...διπλή πλάκα (fun twice)

50

None

25

25