Τ.Ε.Μ. 4 Δρ25b

Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα ποσό σε ευρώ και την ισοτιμία του ενός ευρώ έναντι της λίρας Αγγλίας και στη συνέχεια το μετατρέπει σε λίρες Αγγλίας

euro = float(input("ποσό σε ευρώ"))

isotimia = float(input(" Δώσε τις λίρες που αντιστοιχούν στο 1 ευρώ"))

lires = _____________

print "Τα ", euro, " ευρώ είναι  ", lires, " λίρες"

Επιλέξτε το κενό που λείπει, για να υπολογιστεί σωστά η μετατροπή

lires = euro / isotimia

lires = isotimia * euro
 

lires = isotimia / euro