Σ.Μ. Κεφ8 word[:7]

Τι θα εμφανίσει;

word = 'zanneio gymnasio'

print word[:7]
 

zanneio g

gymnasio

zanneio