ΠΑΝ_2015_Α3a

Δίνεται x=20 και y=10. Επιλέξτε την τιμή της λογικής πρότασης (Πανελλαδικές 2015)

(x < y) or (2 * y == x)

True