Σ.Μ.4 range a

Η range(1, 8) παράγει τη λίστα:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

[1, 8]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]