Σ.Μ. Κεφ8 'babylon5'>'babylon4'

Ποια είναι η λογική τιμή της έκφρασης:

'babylon5' > 'babylon4'

True