ΠΑΝ_2020_Α3iii

Τι θα εμφανίσει; Πληκτρολογήστε χωρίς κενό  Πανελλαδικές 2020

int(12.32)/10

1