ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Β1

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python:

suma = 0

a = 2

for i in range ( 10, 14 ):

        if  i % 2 == 1:

                a = a * 2

        else:

                suma = suma + a

Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα - πίνακας (πίνακας τιμών):

Εντολές    i   suma   a  
Αρχικές τιμές   0 2
1η επανάληψη ... ... ...
... ... ... ..

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συμπληρώσετε, προσθέτοντας μια νέα γραμμή στον πίνακα για κάθε επανάληψη

Για το quiz πληκτρολογήστε την τριάδα των τιμών για κάθε επανάληψη, με κόμμα χωρίς κενά

(Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

10,2,2,11,2,4,12,6,4,13,6,8