Τ.Ε.Μ. 3 Δρ9_4

Τι θα εμφανίσει ;

print float(1) / 2

0.5

0

<type 'float' >

<type 'int'>