σιγά την παγίδα...for i in range(0):

τι θα εμφανίσει;

for i in range(0):

      print i

error *^$%#&^*()_+()*^&%(&*%$*(&

 

0

1

τίποτα