Σ.Μ. Κεφ8 αρίθμηση_γ

Η αρίθμηση των χαρακτήρων από το τέλος, σε ένα αλφαρηθμιτικό  ξεκινάει από το 0

False