Πόσες επαναλψήψεις θα κάνει ... range(50,90);

Πόσες επαναλψήψεις θα κάνει;

for i in range(50,90):

     print i

40 επαναλήψεις

39 επαναλήψεις

που να τις μετρήσω τώρα...

50 επαναλήψεις