ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Α2δ

Να χαρακτηρίσετε την  ακόλουθη λογική πρόταση ως True η False

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017)

( 12 < 11 ) or ( 23 > 10 )

True