Κεφάλαιο 7 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 7

Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Από την παράγραφο 7.1 έως και 7.2.2 (Συναρτήσεις - παράμετροι- εμβέλεια μεταβλητών)

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 40, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Κεφάλαιο 4 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 4

Αλγοριθμικές Δομές

Δομή ακολουθίας, επιλογής επανάληψης και συναρτήσεις

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 73, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή, χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Πάρτε μολύβι και χαρτί και λύστε...

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Κεφάλαιο 3 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 3

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο, Σημειώσεις μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών

25 τυχαίες ερωτήσεις από 69 του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών, χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Πάρτε μολύβι και χαρτί και ξεκινήστε...

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages