Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική str β

Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να γίνει σε στοιχεία που βρίσκονται σε κάποια λογική διάταξη, είτε αυτά είναι αριθμοί είτε αλφαριθμητικά

True