ΠΑΝ_ΕΠ_2020_Α1β

Η μέθοδος L.insert(index,object) προσθέτει το στοιχείο object στη θέση index της λίστας L, μετακινώντας όλα τα στοιχεία από τη θέση index και μετά, κατά μία θέση Πανελλαδικές 2020

True