ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α1δ

Ο λογικός τύπος (boolean) δέχεται οποιαδήποτε τιμή Πανελλαδικές επαναληπτικές 2021

False