ΠΑΝ_ΕΠ_2019Α3α

not(4<9)   (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

False