Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςB3

Τι θα εμφανίσει;

x = 45

y = 10

print divmod( y , x)

Πληκτρολογήστε τις τιμές μέσα σε παρένθεση, χωρίς κενά. π.χ. (7,9)

 

(0,10)