ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α3

Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω λογική έκφραση ως True ή False, αν x = - 2, y = 4 και z = False

(x > - 4 and y != 2) and not (z)
 

True