Τ.Ε.Μ. 4 Δρ17ε

Οι εντολές που περιλαμβάνονται μέσα στη δομή while θα εκτελεστούν τουλάχιστον μία φορά

False