ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α2δ

Έστω η μεταβλητή number τύπου int

Γράψτε την εντολή για τριπλασιασμό της μεταβλητής number

Πληκτρολογήστε χωρίς κενά  Πανελλαδικές Επαναληπτικές 2021

number=number*3