ΠΑΝ_ΕΠ_2022_Β2β

Για την παρακάτω ,onoma είναι το όνομα του εργαζομένου, epon είναι το επώνυμό του, etos το έτος γέννησής του και misthos ο μισθός του. Να Να δημιουργεί δύο (2) στιγμιότυπα της κλάσης ως εξής: erg1 με τιμές των ιδιοτήτων του onoma='Μαρίνα',epon='Παπαδοπούλου', etos=1985 και misthos=900 erg2 με τιμές των ιδιοτήτων του onoma='Γεώργιος', epon='Δημητρίου', etos=1990 και misthos=800 (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2022) Για το quiz Πληκτρολογήστε μόνο το πρώτο στιγμιότυπο χωρίς κενά στις ιδιότητες και με μονά εισαγωγικά (Το δεύτερο είναι ομοίως)
class Ergazomenos :
  def __init__(self,onoma,epon,etos,misthos):
    self.onoma=onoma
    self.epon=epon
    self.etos=etos
    self.misthos=misthos
erg1=Ergazomenos('Μαρίνα','Παπαδοπούλου',1985,900)