ΠΑΝ_2021_Α1α

Η εντολή number=random.randrange(1,10) επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό στο [1,9] Πανελλαδικές 2021
 

True