ΠΑΝ_ΕΠ_2022_Α1δ

Οι λίστες στην Python έχουν σταθερό μέγεθος
 

False