Σ.Μ. Κεφ8 range(10, 30, 5)

τι θα εμφανίσει;

print range(10, 30, 5)

 

[10, 15, 20, 25, 30]

[15, 20, 25, 30]

[10, 15, 20, 25]