Τ.Ε.Μ. 3 Δρ8_3

Τι θα εμφανίσει;

a = 2

b = 10

p = a * b

print "a + b"

a + b

2 + 10

10 + 2

12