ΠΑΝ_ΕΠ_2020_Β2

Να γράψετε στο τετράδιό σας το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while, ώστε να εμφανίζεται το ίδιο αποτέλεσμα. (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2020) Για το quiz απιλέξτε το σωστό
i=2
while i<=100:
  print i
  i += 10
for i in range(0, 100, 10):
  print i
for i in range(2, 100):
  print i
for i in range(2, 100, 10):
  print i
for i in range(1, 100, 10):
  print i