Τ.Ε.Μ. Κεφ7 Δρ7

Να ορίσετε μια συνάρτηση με όνομα purify, η οποία δέχεται μια λίστα αριθμών, απομακρύνει τους περιττούς (μονούς) αριθμούς από τη λίστα και επιστρέφει τη λίστα
 

def purify(lista):

        i = 0

       for item in lista:

                if  item % 2 == 1: 

                        lista.pop(i)         

def purify(lista):

        i = 0

        while i < len(lista):

                if lista[i] % 2 == 1:

                        lista.pop(i)

                else:

                       i = i + 1