2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023
# -*- coding: cp1253 -*-
 
# Χρεώσεις:
 # 1-100 :  με 0.03
 # 101-500: τα πρώτα 100 με 0.03 και τα υπόλοιπα με 0.02
# >500: τα πρώτα 100 με 0.03, τα επόμενα 400 με 0.02 
# και τα υπόλοιπα με 0.01
 
def XREOSI(ogos):                  # Δ2
  if ogos<=100:
    xr=0.03*ogos
  elif ogos<=500:
    xr=100*0.03+(ogos-100)*0.02     
  else:
    xr=100*0.03+400*0.02+(ogos-500)*0.01 
  return xr                
 
ogos=input('Δώσε τον ογκο των δεδομένων:')     # Δ1
xre=XREOSI(ogos)                  # Δ3
print 'H χρέωση ειναι:', xre
if xre>50:                     # Δ4
  ekpt=xre*10/100.0
  teliki=xre-ekpt
  print 'Έκπτωση:', ekpt, 'Τελική χρέωση:', teliki
else:
  print 'Δεν δικαιούστε έκπτωση'