Συμβολοσειρά...'Καλή μελέτη'

a='Καλή μελέτη' 
b=''
for i in range(4):
    b=b+a[i]
print b
Τι θα εμφανιστεί;

'καλή'
 

'καλ'

'ηλάκ'

'μελέτη'