Σ.Μ. Κεφ8 len(fruits)

τι θα εμφανίσει;

fruits = ['apple', 'juice']

print len(fruits)

1

2

10