Σ.Μ. Κεφ8 str(28)=='28'

Τι θα εμφανίσει;

print str(28) == '28'

True
 

Μήνυμα λάθους

4

False