ΠΑΝ_2009_1α Τι θα εμφανιστεί;

Τι θα εμφανιστεί; (Πανελλαδικές 2009)

print 5*20

100