ΠΑΝ_2017_Α3ε a**3

Να πληκτρολογήσετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής:(Πανελλαδικές 2017)

a = 2

print a * * 3

Παρατήρηση γράψτε ότι ακριβώς εμφανίζεται (χωρίς κενά)

8