ΠΑΝ_2019_Α1α λίστα

Η Λίστα (List) ανήκει στους απλούς τύπους δεδομένων (Πανελλαδικές 2019)

False