ΠΑΝ_ΕΠ_2019Α1β

Μια συνάρτηση ορίζεται με τη λέξη κλειδί def που την ακολουθεί ένα όνομα το οποίο την ταυτοποιεί, ένα ζεύγος παρενθέσεων, που μπορεί να περιέχει ονόματα μεταβλητών και τελειώνει με διπλή τελεία (:)

True