Σ.Μ. Κεφ8 a = fib

Τι θα εμφανίσουν οι λίστες;

fibonacci = [5, 8, 13, 21, 34]

fib = fibonacci[:]

a = fib

a.pop()

print a, fib
 

[5, 8, 13, 21, 34] [5, 8, 13, 21]

[5, 8, 13, 21, 34] [5, 8, 13, 21, 34]

[5, 8, 13, 21] [5, 8, 13, 21,34]

[5, 8, 13, 21] [5, 8, 13, 21]