ΠΑΝ_2019_Α2 Αντιστοίχηση

Αντιστοίχηση (Πανελλαδικές 2019)

SubquestionCorrect matchFeedback
dimvmod()Συνάρτηση Ενσωματωμένη
notΤελεστής Λογικής Πράξης
==Σχεσιακός Τελεστής
%Αριθμητικός Τελεστής