ΠΑΝ_2017_Β1 Συμπληρώστε φθίνουσα ταξινόμηση

Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν υπογραμμισμένα κενά τα οποία έχουν αριθμηθεί. Να πληκτρολογήσετε αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να υλοποιείται σωστά η φθίνουσα ταξινόμηση αυτό που αντιστοιχεί στα κενά 1, 2, 3, 4 και 5. Πληκτρολογήστε Λατινικούς χαρακτήρες διαχωρίζοντας τους με κόμμα, χωρίς κενά. (Πανελλαδικές 2017 Τροποποίηση στο ότι δεν έγγραφε τις είδους ταξινόμηση)

Ν= len (lista)

for i in range( 1,    (1)   ,    (2)      ) :

        for j in range( N - 1,    (3)    , -1 ):

            if  lista[    (4)       (5)     lista [ j - 1]:

                lista [ j ], lista [j - 1]= lista [ j - 1], lista [ j ]

 

N,1,i-1,j,>