Τ.Ε.Μ. 3 πράξειςB2

Τι θα εμφανίσει;

x = 45

y = 10

print x % y

 

5