Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική ποιο στοιχείο θα ελεγχθεί;

Στην παρακάτω αύξουσα ταξινομημένη λίστα  L ψάχνουμε το 45.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 10 17 23 28 30 35 40 45 50 60 63 68 70

η πρώτη σύγκριση για τον αριθμό 45 θα είναι με το στοιχείο στο δείκτη: (0+13)/2 =6 άρα με τον L[6] άρα με το 35.

Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός που θα συγκριθεί το 45;

 

17

50

63

60