...αυτοί οι τύποι δεδομένων, τους ξέρεις;

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλη

SubquestionCorrect matchFeedback
float(15%4)float (κινητής υποδιαστολής)Το αποτέλεσμα είναι ακέραιος, δηλαδή 3, αλλά με το float θα γίνει 3.0 (Δε θεωρείται ακέραιος)
'15/4.0'str (συμβολοσειρά)είναι σε εισαγωγικά, άρα δε γίνεται καμιά πράξη, θεωρείτε συμβολοσειρά
10/3int (ακέραιος)Διαίρεση ακεραίων στην Python 2.7 δίνει ακέραιο, δηλαδή 3 και όχι 3.33