Σ.Μ. Κεφ8 word[0:len(word)]

Τι θα εμφανίσει;

word = 'zanneio gymnasio'

print word[0:len(word)]

zanneio gymnasio

gymnasio

zo

zanneio