Σ.Μ.4 hello()...c

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:

def hello( ):

        print 'Γεια σου κόσμε!'

def epanalave_hello( ):

         hello( )

        hello( )

def epanalave_4fores( ):

        epanalave_hello( )

        epanalave_hello( )

epanalave_4fores( )

Πόσες φορές θα εμφανιστεί το μήνυμα 'Γεια σου κόσμε!'

4

Θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους

1

2