ΠΑΝ_2017_Α4β

Να χαρακτηρίσετε ως True η False την παρακάτω λογική έκφραση, αν x=3 και y=1:(Πανελλαδικές 2017)

(Χ > 5 ) or ( y < 2 )
 

True