Σ.Μ.7 global1

τι θα εμφανίσει;

x = 50

def func( ):

        global x

        print 'Το x είναι', x

        x = 2

        print 'To καθολικό x άλλαξε σε', x

func( )

print 'Η τιμή του x είναι', x

To x είναι 50

Το καθολικό x άλλαξε σε 2

Η τιμή του x είναι 2

To x είναι error

Το καθολικό x άλλαξε σε 2

Η τιμή του x είναι 50

To x είναι 2

Το καθολικό x άλλαξε σε 50

Η τιμή του x είναι 2

To x είναι 50

Το καθολικό x άλλαξε σε 2

Η τιμή του x είναι 50