Σ.Μ. Κεφ8 word[5]+word[0]

Τι θα εμφανίσει;

word = "PYTHON"

print word[5] + word[0]

OP

NP

PN